σταυροειδής

Μεταφράσεις

σταυροειδής

cruciform
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close