σταυρώνω

Μεταφράσεις

σταυρώνω

cross, crucifycrucifierfalten (sta'vrono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κρεμάω ή καρφώνω κπ στο σταυρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close