σταφιδόψωμο

Μεταφράσεις

σταφιδόψωμο

pain aux raisins (stafi'ðopsomo)
ουσιαστικό ουδέτερο
ψωμί με σταφίδες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close