στειρώνω

Μεταφράσεις

στειρώνω

(sti'rono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να γίνει στείρος στειρώνω σκυλί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close