στενά

Μεταφράσεις

στενά

pass (ste'na)
επίρρημα
πολύ κοντινά Είναι στενά συνδεδεμένοι.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close