στεναγμός

Μεταφράσεις

στεναγμός

(stenaɣ'mos)
ουσιαστικό αρσενικό
αναστεναγμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close