στενογραφία

Μεταφράσεις

στενογραφία

stenography, shorthand

στενογραφία

sténographie

στενογραφία

اِخْتِزال

στενογραφία

těsnopis

στενογραφία

stenografi

στενογραφία

Kurzschrift

στενογραφία

taquigrafía

στενογραφία

pikakirjoitus

στενογραφία

stenografija

στενογραφία

stenografia

στενογραφία

速記

στενογραφία

속기

στενογραφία

steno

στενογραφία

stenografi

στενογραφία

stenografia

στενογραφία

estenografia

στενογραφία

стенография

στενογραφία

stenografi

στενογραφία

ชวเลข

στενογραφία

steno

στενογραφία

phép tốc ký

στενογραφία

速记
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close