στενογραφικός

Μεταφράσεις

στενογραφικός

sténographique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close