στενοκέφαλος

(προωθήθηκε από στενοκέφαλη)
Μεταφράσεις

στενοκέφαλος

(steno'cefalos) αρσενικό

στενοκέφαλη

(steno'cefali) θηλυκό

στενοκέφαλο

(steno'cefalo) ουδέτερο
επίθετο
στενόμυαλος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close