στενοχώρια

Μεταφράσεις

στενοχώρια

tristesse (steno'xorja)
ουσιαστικό θηλυκό
θλίψη, λύπη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close