στερέωμα

Μεταφράσεις

στερέωμα

firmament
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close