στερέωση

Μεταφράσεις

στερέωση

consolidation

στερέωση

fastening
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close