στερεά

Μεταφράσεις

στερεά

solid
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close