στερεοτυπικός

Μεταφράσεις

στερεοτυπικός

stéréotypé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close