στερεοτυπώ

Μεταφράσεις

στερεοτυπώ

stereotype
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close