στερεωμένος

Μεταφράσεις

στερεωμένος

ثَابِت

στερεωμένος

pevný

στερεωμένος

fastsat

στερεωμένος

befestigt

στερεωμένος

fixed

στερεωμένος

fijo

στερεωμένος

kiinteä

στερεωμένος

fixe

στερεωμένος

fiksni

στερεωμένος

fisso

στερεωμένος

固定した

στερεωμένος

고정된

στερεωμένος

vast

στερεωμένος

fast

στερεωμένος

stały

στερεωμένος

fixado

στερεωμένος

неизменный

στερεωμένος

lagad

στερεωμένος

คงที่

στερεωμένος

sabitlenmiş

στερεωμένος

cố định

στερεωμένος

固定的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close