στερεό

Μεταφράσεις

στερεό

solidsólido
ουσιαστικό ουδέτερο
στερεό σώμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close