στερεότυπος

Μεταφράσεις

στερεότυπος

(stere'otipos) αρσενικό

στερεότυπη

(stere'otipi) θηλυκό

στερεότυπο

stereotypestéréotype (stere'otipo) ουδέτερο
επίθετο
επαναλαμβανόμενος, συνηθισμένος στερεότυπη απάντηση στερεότυπη φράση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close