στερούμαι

Μεταφράσεις

στερούμαι

forfeit (ste'rume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
ζω χωρίς, χάνω Στερήθηκα τα πάντα.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close