στερώ

Μεταφράσεις

στερώ

(ste'ro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αφαιρώ στερώ κπ από τα δικαιώματά του
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close