στηθάγχη

Μεταφράσεις

στηθάγχη

angina pectoris

στηθάγχη

angine

στηθάγχη

стенокардия
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close