στιβαρός

(προωθήθηκε από στιβαρή)
Μεταφράσεις

στιβαρός

(stiva'ros) αρσενικό

στιβαρή

(stiva'ri) θηλυκό

στιβαρό

sturdy (stiva'ro) ουδέτερο
επίθετο
δυνατός στιβαρό σώμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close