στιγματίζω

Μεταφράσεις

στιγματίζω

stigmatize, brand (stiɣma'tizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κατακρίνω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close