στιγματισμός

Μεταφράσεις

στιγματισμός

stigmatization

στιγματισμός

stigmatisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close