στιγμιότυπο

Μεταφράσεις

στιγμιότυπο

highlight (stiɣmi'otipo)
ουσιαστικό ουδέτερο
η φάση ενδιαφέρον στιγμιότυπο στιγμιότυπο από αγώνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close