στις μύτες των ποδιών (του/της)

Μεταφράσεις

στις μύτες των ποδιών (του/της)

on tiptoe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close