στιχομυθία

Μεταφράσεις

στιχομυθία

(stixomi'θia)
ουσιαστικό θηλυκό
ο διάλογος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close