στοίχος

Μεταφράσεις

στοίχος

row

στοίχος

صَفّ

στοίχος

řada

στοίχος

række

στοίχος

Reihe

στοίχος

hilera

στοίχος

rivi

στοίχος

rangée

στοίχος

red

στοίχος

fila

στοίχος

στοίχος

στοίχος

rij

στοίχος

rad

στοίχος

rząd

στοίχος

fila

στοίχος

ряд

στοίχος

rad

στοίχος

แถว

στοίχος

sıra

στοίχος

hàng

στοίχος

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close