στοιβάδα

Μεταφράσεις

στοιβάδα

heap, pile, stack
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close