στοιβάδα του όζοντος

Μεταφράσεις

στοιβάδα του όζοντος

طَبْقَةُ الْأُوزُونِ

στοιβάδα του όζοντος

ozónová vrstva

στοιβάδα του όζοντος

ozonlag

στοιβάδα του όζοντος

Ozonschicht

στοιβάδα του όζοντος

ozone layer

στοιβάδα του όζοντος

capa de ozono

στοιβάδα του όζοντος

otsonikerros

στοιβάδα του όζοντος

couche d’ozone

στοιβάδα του όζοντος

ozonski sloj

στοιβάδα του όζοντος

strato di ozono

στοιβάδα του όζοντος

オゾン層

στοιβάδα του όζοντος

오존층

στοιβάδα του όζοντος

ozonlaag

στοιβάδα του όζοντος

ozonlag

στοιβάδα του όζοντος

powłoka ozonowa

στοιβάδα του όζοντος

camada de ozônio, camada de ozono

στοιβάδα του όζοντος

озоновый слой

στοιβάδα του όζοντος

ozonlager

στοιβάδα του όζοντος

ชั้นก๊าซโอโซนล้อมรอบโลก

στοιβάδα του όζοντος

ozon tabakası

στοιβάδα του όζοντος

tầng Ozon

στοιβάδα του όζοντος

臭氧层
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close