στοιχειό

Μεταφράσεις

στοιχειό

(sti'ço)
ουσιαστικό ουδέτερο
φάντασμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close