στοιχειώδης

Αναζητήσεις σχετικές με στοιχειώδης: ανεπανόρθωτα
Μεταφράσεις

στοιχειώδης

(stiçi'oðis) αρσενικό-θηλυκό

στοιχειώδες

elementary, rudimentaryrudimentaélémentaire, rudimentaireelementar, rudimentarЕлементарни小学校ElementaireElementarne초등학교יסודיElementární (stiçi'oðes) ουδέτερο
επίθετο
βασικός, απαραίτητος στοιχειώδη εφόδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close