στολισμός

Μεταφράσεις

στολισμός

decoration, embellishment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close