στοχασμός

Μεταφράσεις

στοχασμός

contemplation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close