στοχαστικός

Μεταφράσεις

στοχαστικός

stocastique

στοχαστικός

contemplative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close