κου-

(προωθήθηκε από στούμι)
Μεταφράσεις

κου- κο στούμι

( ku kο 'stumi)
ουσιαστικό ουδέτερο
σύνολο ρούχων από το ίδιο ύφασμα κουστούμι γάμου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close