στράγγισμα

Μεταφράσεις

στράγγισμα

('stranɟizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να στραγγίζω κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close