στρέμμα

Μεταφράσεις

στρέμμα

acre ('strema)
ουσιαστικό ουδέτερο
μονάδα μέτρησης ίση με 1000 τετραγωνικά μέτρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close