στρέψη

Μεταφράσεις

στρέψη

torsion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close