στραβά

Μεταφράσεις

στραβά

amiss, askew, awry
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close