στραβοκαταπίνω

Μεταφράσεις

στραβοκαταπίνω

(stravokata'pino)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
καταπίνω και η μπουκιά στέκει στο λαιμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close