στραβοπατάω

Μεταφράσεις

στραβοπατάω

(stravopa'tao)

στραβοπατώ

(stravopa'to)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
παραπατάω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close