στραβώνομαι

Μεταφράσεις

στραβώνομαι

(stra'vonome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα) οικείο
τυφλώνομαι, θαμπώνομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close