στραγγαλισμός

Μεταφράσεις

στραγγαλισμός

strangulation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close