στραγγισμένος

Μεταφράσεις

στραγγισμένος

strained
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close