στρατήγημα

Μεταφράσεις

στρατήγημα

stratagème

στρατήγημα

stratagem
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close