στρατολογία

Μεταφράσεις

στρατολογία

conscription, draft, recruitment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close