στρατολογώ

Μεταφράσεις

στρατολογώ

recruit, enlist
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close