στρατωνίζω

Μεταφράσεις

στρατωνίζω

billet, quarter

στρατωνίζω

caserner
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close