στρατώνας

Μεταφράσεις

στρατώνας

barracks

στρατώνας

cuartel

στρατώνας

kasarmi

στρατώνας

caserne

στρατώνας

castra

στρατώνας

kazerne

στρατώνας

quartel

στρατώνας

казарма
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close